Home Administrator  
Visitor Hit No.0
Classified Ads
当义工,为众生服务

当义工,为众生服务,布施体力,体力是内财布施,是修福报。真心诚意,心无所住,心里清净,就有功德。
星云大师法语 - 佛学会的义工,就如千手千眼的菩萨,都是在替佛菩萨做事,其行事感动很多人。        
担任义工,是一种心意和生命的奉献,是一种力量和时间的布施,所以义工都是知行合一的菩萨行者。         

Company : -Pertubuhan Penganut-Penganut Agama Buddha, Johor
Tel : 607-2956781
Fax : 607-8610619
Address : 2 Jalan Saga Taman Desa Cemerlang 81800 Ulu Tiram Johor.
Email :
Website : http://johorbuddhist.org